• บริการติดตั้ง ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านเน็ต ร้านเกมส์ เปิดใหม่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นผู้นำใน

การทำกิจการร้านเน็ตเกมส์ ด้วยประสบการณ์ มากมายในการติดตั้งและวางระบบร้านเน็ตมากมาย

ทั่วประเทศ (ติดตั้งครบวงจรกว่า 400 แห่ง และติดตั้งระบบอย่างเดียวกว่า 300 แห่ง) เรามั่นใจว่า

เรามีประสบการณ์มากพอที่ทำให้กิจการของท่านประสบความสำเร็จ  พร้อมด้วยระบบที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราและใน ต้นปี 2558 เราพร้อม บริการที่ดีไปยัง กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน(AEC)