ร้านอินเตอร์เน็ต หน้า ม.เกริก

ร้านอินเตอร์เน็ต หน้า ม.เกริก

ติดตั้งร้านอินเตอร์เน็ต หน้า ม.เกริก จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเดินระบบแลนและวางระบบครบวงจร

ร้านอินเตอร์เน็ต โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ร้านอินเตอร์เน็ต โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดตั้งร้านอินเตอร์เน็ต โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 10 เครื่อง พร้อมเดินระบบแลนและวางระบบครบวงจร

ร้านอินเตอร์เน็ต จังหวัดภูเก็ต

ร้านอินเตอร์เน็ต จังหวัดภูเก็ต

ติดตั้งร้านอินเตอร์เน็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 เครื่อง พร้อมเดินระบบแลนและวางระบบครบวงจร