บริการด้านต่างๆ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ระบบเครือข่ายทุกประเภทและ  ระบบเซเวอร์ สำนักงาน หอพัก ร้านอินเตอร์เน็ต บริการหลังการขายดูแลลูกค้าตลอดอายุรับประกัน พร้อมบริการลูกค้าทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย