fbpx
Monday, 25 March 2019

- โ ท ร 0 8 3 - 8 0 8 0 8 7 9 -

 

แพ็คเกจสำหรับเปิดร้านอินเเตอร์เน็ตและเกมส์ ครบวงจร จบในที่เดียว

ให้บริการติดตั้งลูกค้าทั่วประเทศไทย บริการดีๆเพื่อลูกค้าต่างจังหวัด

 

 

 

แ บ บ สิ น ค้ า สำ ห รั บ ร้ า น อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ เ ก ม ส์

สินค้ามีประกันทุกชิ้น สามารถเครมสินค้าได้ที่ศูนย์บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

 

 

 

 

 

 ทุกอย่างจบในที่เดียว ทุกแพ็คเกจพร้อมเปิดกิจการได้ทันที พร้อมตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้ เมาท์ คีบอร์ด หูฟัง รวมถึงการเดินสายแลน สายไฟ โต๊ะเคาเตอร์ ระบบป้องกันและลงเกมส์ต่างๆพร้อมใช้งานได้ทันทีหลังจากติดตั้งเสร็จ ลูกค้าเพียงแต่ไปขออนุญาตการเปิดกิจการเท่านั้น แพ็คเกจสำหรับเปิดร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ สินค้าดีมีคุณภาพสูง อุปกรณ์มีประกันทุกชิ้น สามารถเครมได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศไทยมีทุกจังหวัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆในการเครมสินค้า สินค้าทุกชิ้นทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ ไม่แตกหักง่าย ระยะการรับประกันสินค้าทุกชิ้นขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสินค้านั้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1-5 ปี แล้วแต่ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด 

          บริการติดตั้ง ทั่วประเทศไทย ติดตั้งมาแล้วมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นผู้ให้บริการที่มีผู้ไว้ว่างใจ ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ ต่างจังหวัดมีค่าขนส่งเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับระยะทางที่เดินทางไป แต่ไม่แพงเท่าการขนส่งทั่วไปแน่นอนเพราะเราคิดเพียงค่าน้ำมันในการขนส่งเท่านั้น และเราพร้อมแล้วที่ให้บริการทุกท่านได้มีกิจการร้านเน็ตเกมส์ในฝัน ราคาที่คุ้มค่าที่สุด

 

- โ ท ร  0 8 3 - 8 0 8 0 8 7 9 -

ให้บริการติดตั้งร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ทั่วประเทศไทย